bresman@bresman.sk 0800 160 097

Distribúcia tlače

Spoločnosť Bresman, s.r.o. zabezpečuje distribúciu kompletného sortimentu periodickej a neperiodickej tlače. Kompletná ponuka novín a časopisov je distribuovaná do novinových stánkov a predajní s podobným zameraním v celom Trenčianskom kraji. Spoločnosť zásobuje 62 vlastných predajných bodov a viac ako 400 ďalších odberateľov.

U nás nájdete:

  • kompletnú ponuka tlače,
  • presné a včasné dodávky tovaru,
  • možnosť vrátenia nepredaných novín a časopisov vo forme remitendy,
  • monitorovanie a optimalizácia dodávok každého dodaného titulu.

distribucia tlace

Zmluvy:

  • Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosti BRESMAN spol. s r.o., Pod hájom 1369/181, 018 41 Dubnica nad Váhom účinné od 1. januára 2012,
  • Zmluva o dodávke a odbere periodickej a neperiodickej tlače.