bresman@bresman.sk 0800 160 097

Kontakt

Bresman, s.r.o.
Pod hájom 1369/181
Dubnica nad Váhom 018 41

bezplatná linka: 0800 160 097
tel. ústredňa: 042 44 20 889
email: bresman@bresman.sk

IČO: 31616992  IČ DPH: SK2020437375
Spoločnosť zaregistrovaná: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vl. č.: 2831/R

Bank. spojenie: VÚB a.s., Dubnica n. Váhom., číslo účtu: 2210249-372/0200

Bresman, Dubnica nad Váhom

Bresman, s.r.o. (Prievidza)
Š. Závodníka 791/30
Prievidza 971 01

pevná linka: 046 542 45 38
email: prievidza@bresman.sk

Bresman, Prievidza